WWW Szkoły | WWW Biblioteki szkolnej

Internat przy Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu

ul. Armii Krajowej 8a/1

tel. (024) 275 - 25 - 12

INFORMACJE OGÓLNE

AKTUALNOŚCI

 

 

   Strona główna

O placówce

 

Internat to placówka opiekuńczo-wychowawcza spełniająca określone funkcje. Najważniejsze z nich to: troska o rozwój fizyczny i psychiczny wychowanków, zapewnienie właściwej atmosfery nauki własnej, stwarzanie różnorodnych możliwości spędzania czasu wolnego, umożliwienie wychowankom wpływania na funkcjonowanie internatu poprzez samorządność, a także wpajanie zasad moralnych i stwarzanie domowej atmosfery.

Placówka dysponuje miejscami dla 80 osób. Posiada pokoje 2, 3, 4, 5 osobowe. W ciągu roku szkolnego jest zamieszkiwana przez uczniów sierpeckich szkół średnich, tj.: Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 2, Liceum Ogólnokształcące.

 


szablony