WWW Szkoły | WWW Biblioteki szkolnej

Internat przy Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu

ul. Armii Krajowej 8a/1

tel. (024) 275 - 25 - 12

INFORMACJE OGÓLNE

AKTUALNOŚCI

 

 

   Strona główna

Historia

 

       Dzieje Internatu przy Zespole Szkół nr 1 nie zostały dotychczas w żadnej usystematyzowanej, zbiorczej formie udokumentowane, dlatego informacje dotyczące historii tej placówki na pewno nie będą pełne. Pragniemy jednak przedstawić materiał, który udało nam się na ten temat dotychczas zgromadzić, obiecując jednocześnie, że będziemy starali się go wzbogacać, uzupełniać.

       Obecnie Internat zajmuje część budynku mieszczącego się przy ulicy Armii Krajowej 8a (kiedyś K. Świerczewskiego). W pozostałej części od 1 stycznia 2006 mieszczą się: Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

       Budynek zajmowany przez w/w placówki to blok kolejowy. W czasie wojny zniszczony, wypalony. W 1947 Miejska Rada Narodowa zleciła jego częściową odbudowę  i przekazanie na potrzeby Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej (obecny Zespół Szkół nr 1). Już 8 września 1948 w odbudowanej części odbyła się uroczysta inauguracja kolejnego roku szkolnego. W tym czasie szkoła liczyła 7 oddziałów i 222 uczniów. W jej mieszczącej się na parterze części urządzono szkolne, ślusarsko-mechaniczne warsztaty, pomieszczenia na piętrze służyły jako klasy lekcyjne, świetlica i biblioteka.

       Pod koniec sierpnia 1950, w otrzymanej części bloku przy ulicy K. Świerczewskiego 1, szkoła zorganizowała pierwszy Internat dla 50 wychowanków. Kierowanie nim powierzono Panu Adolfowi Zgorzelskiemu. To, iż placówka mogła zacząć praktycznie od razu funkcjonować stało się możliwe między innymi dzięki pozyskaniu części wyposażenia od Towarzystwa Burs i Stypendiów. W latach 1955/56 Internat rozbudowano, zwiększając ilość miejsc, co pozwoliło na zorganizowanie przez szkołę dodatkowych form dokształcania, na przykład kursów dla traktorzystów.

       Kolejną bardzo istotna kartą w historii Zespołu Szkół nr 1 oraz Internatu jest oddanie 28 sierpnia 1966 nowego, obecnego budynku szkoły, a tym samym zwolnienie zajmowanych wcześniej pomieszczeń przy ulicy K. Świerczewskiego 8a, do których przeniesiono Internat, który systematycznie zaczął je zagospodarowywać, dostosowując dla własnych opiekuńczo-wychowawczych potrzeb.

       Z dniem 1 stycznia 2006, decyzją Rady Powiatu, Internat przy Zespole Szkół nr1 został przekształcony. Połączony z Internatem przy Zespole Szkół Rolniczych w Studzieńcu, z którym stworzył istniejącą dwa lata Bursę Powiatową w  Sierpcu z/s w Studzieńcu.  

       1 stycznia 2008 roku Bursa została rozwiązana, placówki ją tworzące powróciły do poprzedniej struktury organizacyjnej.

       W okresie funkcjonowania Internatu funkcje kierownicze pełnili: Zgorzelski Alfred, Wilkowski Wojciech,  Szulczewska Halina, Tyndorf Zbigniew, Tyndorf Izabela, Prekurat Krzysztof, Czartorjski Piotr, Niepytalska Małgorzata, Szplitgerber Bożena, Stawska Hanna. Obecnie Chmielewicz Anna.

 

 

 

szablony