WWW Szkoły | WWW Biblioteki szkolnej

Internat przy Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu

ul. Armii Krajowej 8a/1

tel. (024) 275 - 25 - 12

INFORMACJE OGÓLNE

AKTUALNOŚCI

 

 

   Strona główna

Harmonogram dnia

     7:00 - 7:15 Pobudka i toaleta poranna

7:15 - 7:45 Śniadanie

  7:45 - 8:00 Wyjście na zajęcia szkolne

  8:00 – 15:00 Zajęcia w szkole

 

  15:00 - 16:30 Czas wolny

 

  16:30 - 18:30 Nauka własna

  18:30 - 19:00 Kolacja

 

19:00 - 21:00 Zajęcia w grupach:

 

Pogadanki 

Spotkania z zaproszonymi gośćmi 

 

Uroczystości okazjonalne

Imprezy rozrywkowe

Zajęcia sportowe

Oglądanie TV

21:00 - 22:00 Sprawdzenie czystości w pokojach

Toaleta wieczorna

Przygotowanie do snu

22:00 - 7:00 Cisza nocna 

 

 

 


szablony